• Начало
   • Стъпки за отпускане на целева помощ от Дирекция Социално Подпомагане
  • Стъпки за отпускане на целева помощ от Дирекция Социално Подпомагане

   Какво да направим за получаване на средства от Дирекция Социално Подпомагане (ДСП)

   Какви са парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления?

   Отпускане на целева помощ от Дирекция "Социално подпомагане" към МТСП за медицински изделия, помощни средства и приспособления, съгласно Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания:


   Стъпка 1. НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична,неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.

   Стъпка 2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на МЕДИЦИНСКИ ПРОКОЛ.

   - за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

   - за антидекубитални дюшеци и възглавници:  Медицински протокол от специализирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.


   Стъпка 3. Посещава се Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на правоимащото лице. Там се заявява желаниета за отпускане по образец със Заявление, към което се прилага оригинал на протокол от ЛКК или копие на ТЕЛК (ако има описани медицински изделия, помощни средства и приспособления в него).


   Стъпка 4.  До 14 дни ще Ви бъдат здадени  ЗАПОВЕДИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ, ПОКУПКА И РЕМОНТ НА ПСПСМИ.

    

   Стъпка 5. Правоимащото лице посещава доставчик на медицински изделия, помощни средства и приспособления, който е регистриран в Агенция за хората с увреждания (АХУ). Срещу оригинални Заповеди, лицето получава отпуснатите му помощни средства и се оформят отчетните документи за ДСП. Възможно е служители на ДСП да посетят лицето за да направят проверка за наличие и използване на ПСПСМИ.

    


    

   Aко имате въпроси относно реда и условията или се нуждаете от консултация относно избора, моля свържете се с нас на тел. 02/ 936 95 52  или имейл на адрес info@vvcompany.com

    

 • Изложбен Център "МОСТ"
  София 1231, ж.к Свобода, ул. Народни Будители № 11

  Стационарен: 02/ 936 05 52

  Теленор 1: 0893 395 305

  Теленор 2: 0892 230 293

   

  Email: info@vvcompany.com

 • Електронен онлайн магазин, фирмен уеб сайт, под наем, с готов дизайн и по ваш проект
 • © 2012 - Изложбен Център "МОСТ"