• Начало
   • Как и Къде Можете да Получите Парична Помощ за Вашето Дете или Възрастен с увреждане?
  • Как и Къде Можете да Получите Парична Помощ за Вашето Дете или Възрастен с увреждане?

   Полезна информация за семейства, които имат нужда от финансова помощ за закупуване на помощни средства.

   Институции и фондове, които помагат на деца с увреждания да получат финансова помощ за лечения и рехабилитация

    

    

    

    

    

    

    

    

   Безвъзмездно финансиране

    

   1.Агенция за Социално Подпомагане

   Процедура:

   • Подава се заявление в Дирекция Социално Подпомагане (ДСП) по настоящ адрес, към което се прилага решение на ТЕЛК или Протокол от ЛКК, в които са вписани  технически помощни средства, съгласно Правилника за прилагане на закона за хората с увреждания (ППЗХУ) в сила от 01.04.2019 година;
   • Получават се Заповеди от ДСП, които трябва да се реализират за 90 дни;
   • Правоимащото лице отива при доставчик и получава изделията срещу оригинални Заповеди. Възможно е да се използват заповедите при различни доставчици.

   За повече  информация  посетете сайта им на http://www.asp.government.bg

    

   2. Фонд  "Протегни Ръка"

   Фонд "ПРОтегни Ръка" е благотворителен фонд на служителите на "ПроКредит Банк" АД. Средствата набрани чрез благотворителния фонд могат да се използват за финансово подпомагане при закупуване на помощни средства на деца с увреждания.

   За повече информация и начин на кандидатстване, посетете сайта им на адрес: http://www.protegniraka.bg
    

   3. Фонд "Социална Закрила" към МТСП

   Процедура:

   • Подава се заявление, към което се прилат становище от лекар за необходимостта на изделието, оферта и проформа фактура; удостоверение за доходи на заявителя за предходният месец (за лица над 18 години) или семейството (за деца и лица под запрещение);
   • След това се изготвя социален доклад от ДСП по местоживеене;
   • Ако лицето е одобрено и изделието е над 2000 лева, се изисква първо фактура за доплащането. След това превеждат 2000 лева на доставчика. Ако е до 2000 лева се извършва плащане направо на доставчика, след това се представя оригинална фактура във фонда.

   За повече информация:  http://www.mlsp.government.bg/fsp/default.asp?pid=187

    

   4. Фондация "Помощ за Благотворителността в България"

   Фондацията отпускат целеви помощи за закупуването на специализирани помощни средства за деца с увреждания. Повече информация можете да получите на сайта на фондацията на адрес: http://bcaf.bg/

    

   5. Българската Коледа (за деца)

   Процедура: Подава се заявление, към което се прилага становище от лекар или кинезитерапевт за необходимостта на изделието, оферта и проформа фактура, служебни бележки за доходите на родителите и удостоверение за дарителска сметка на името на детето.

   За повече информация, можете да посетите сайта им на адрес: http://www.bgkoleda.bg

    

   6. Община по местоживене

 • Изложбен Център "МОСТ"
  София 1231, ж.к Свобода, ул. Народни Будители № 11

  Стационарен: 02/ 936 05 52

  Теленор 1: 0893 395 305

  Теленор 2: 0892 230 293

   

  Email: info@vvcompany.com

 • Електронен онлайн магазин, фирмен уеб сайт, под наем, с готов дизайн и по ваш проект
 • © 2012 - Изложбен Център "МОСТ"